You are currently viewing Badanie ewaluacyjne

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu ewaluacyjnym programu pt. „Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy”, które będzie prowadzone od 11 do 29 marca 2024 roku!

Jaki jest cel badania?

Badamy wpływ projektu na sytuację jego uczestników na rynku pracy. Mamy nadzieję, że wyniki pomogą w tworzeniu kolejnych programów pomocy dla przychodźców Ukrainy.

Jak można wziąć udział w badaniu?

Należy wypełnić ankietę on-line, którą w dniu 11 marca wyślemy mailem do każdego  uczestnika projektu w wieku 18-59 lat. Link do ankiety będzie aktywny do 29 marca.

Jak wykorzystamy dane z ankiety?

Do danych z ankiety będą mieli dostęp wyłącznie członkowie zespołu badawczego pod kierownictwem dr hab. Jacka Liwińskiego. Dane zostaną wykorzystane jedynie do analizy ogólnych efektów programu. Nie będą one indywidualnie analizowane.

Kontakt z zespołem badawczym: ewaluacja_uwua@wne.uw.edu.pl