You are currently viewing UW dla Ukrainy Udział w Programie
UW dla Ukrainy Udział w Programie

Szanowne Uczestniczki i Szanowni Uczestnicy Programu „Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy”,

Chcielibyśmy Państwa poinformować, że nasz Program dobiega końca z dniem 31 grudnia 2023 roku. Serdecznie dziękujemy za Państwa aktywny udział oraz zaangażowanie w ramach tego projektu. To był dla nas czas owocnej współpracy, pełen wartościowych doświadczeń i wymiany wiedzy.

Pragniemy przeprosić, że nie udało nam się udzielić wsparcia wszystkim chętnym osobom. Liczba zgłoszeń przekroczyła nasze oczekiwania. W ciągu roku realizacji projektu otrzymaliśmy ponad 14 tys. zgłoszeń, a zakładaliśmy udzielenie wsparcia w tym czasie 6 tysięcy osobom. Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników Programu UW dla Ukrainy udało nam się objąć wsparciem niemal 10 tys. osób. Wiemy, że potrzeby w dalszym ciągu są ogromne…

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że w przypadku uruchomienia nowych projektów w przyszłości, w których Państwo mogliby wziąć udział, z przyjemnością będziemy Państwa o tym informować. Liczymy na kontynuację owocnej współpracy w przyszłości. Z serdecznym podziękowaniem za Państwa zaangażowanie i zainteresowanie naszym programem, pragniemy złożyć najlepsze życzenia na nadchodzący rok.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Programu „Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy”