Wgląd na Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy: kursy, informacje i pomoc dla Ukraińców. Kształcenie, kultura i nauka w Polsce

Udział w naszej ankiecie

Szanowni Państwo, Z wielką przyjemnością pragniemy Państwa zaprosić do wzięcia udziału w naszej ankiecie oraz wyrazić nasze serdeczne podziękowania za udział w naszych kursach. Wasza opinia jest niezwykle cenna dla…

0 Komentarzy

Kurs Języka Polskiego

UWAGA Rekrutacja do grup już otwarta! Jeśli Formularz został wypełniony, Deklaracja Uczestnictwa wraz z PESELEM UKR zostały podpisane i wysłane, a nie otrzymali Państwo instrukcji uczestnictwa w grupie: proszę skontaktować…

0 Komentarzy

WSPARCIE PRAWNE

WSPARCIE PRAWNE – WARSZTATY I KONSULTACJE Celem działania jest zapewnienie osobom z Ukrainy niezbędnej pomocy prawnej – poprzez prowadzone konsultacje, a także podstawowej wiedzy z zakresu prawa polskiego – która…

0 Komentarzy

„PRZEMOC DOMOWA – CO MOŻNA ZROBIĆ?”

W trakcie warsztatów omówione zostanie od strony prawnej zjawisko przemocy domowej (przemocy w rodzinie). Przedstawione zostaną różne rodzaje przemocy w rodzinie – psychiczna, fizyczna, ekonomiczna, jak również możliwość ich prawnokarnej…

0 Komentarzy

Kursy Excel, Word, Point.

Kurs POWER POINT Celem kursu POWER POINT  jest omówienie najważniejszych zasad tworzenia prezentacji multimedialnych oraz praktyczna nauka wykorzystywania odpowiedniego oprogramowania i zasobów dostępnych w internecie. Kurs realizowany jest w formie…

0 Komentarzy

UNIWERSYTET DLA UKRAINY

Link do formularza Praca wre! Jeszcze chwila i zostanie tu udostępniony link do rejestracji w naszym programie wsparcia Ukraińców! Kursy języka polskiego jako obcego już są uruchomione, wkrótce startują bezpłatne…

0 Komentarzy