Prosimy o wybór modułu szkoleniowej (możliwy jest wybór więcej niż jednego modułu) oraz wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego. Prosimy podać wszystkie dane – jest to warunek konieczny udziału w Projekcie i uzyskania wsparcia.

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego, otrzymacie Państwo Deklarację Uczestnika Projektu wraz z instrukcjami jej podpisywania i dalszego postępowania.

Uwaga! Aby wziąć udział w Projekcie konieczne jest posiadanie „Powiadomienia o nadaniu polskiego numeru PESEL ze statusem UKR” (numery nadane po 23 lutego 2022 r.). Prosimy nie załączać innego dokumentu niż „Powiadomienie o nadaniu PESEL UKR„. Prosimy załączyć wyłącznie powiadomienie dotyczące uczestnika kursu! Jeśli w zajęciach udział weźmie dziecko, należy załączyć powiadomienie dotyczące numeru PESEL dziecka (nie rodzica). Formularz bez „Powiadomienia o nadaniu PESEL UKR” uczestnika nie zostanie zaakceptowany.

Uwaga! Jeśli formularz został już raz przesłany, udział w kolejnych aktywnościach nie wymaga ponownego jego wypełniania. Prosimy o kontakt (misjaua@wne.uw.edu.pl) celem dopisania Pani/Pana do innego kursu.

Uwaga! Aby móc wysłać formularz rejestracyjny, należy wybrać (zaznaczyć) MINIMUM JEDEN moduł szkoleniowy.

Uwaga! Dane w formularzu prosimy wprowadzać wyłącznie w języku polskim (prosimy nie stosować cyrylicy).

Uwaga! Prosimy o załączenie pliku WYŁĄCZNIE w formacie jpg, .png, .jpeg *prosimy zwrócić uwagę przy wypełnieniu formularza przy wykorzystaniu IPHONE’A – prosimy załączyć JEDNO zdjęcie, w formacie .jpg

Uwaga! W przypadku uczestników niepełnoletnich deklarację podpisuje rodzic/opiekun prawny.