You are currently viewing <strong>„PRZEMOC DOMOWA – CO MOŻNA ZROBIĆ?”</strong>

W trakcie warsztatów omówione zostanie od strony prawnej zjawisko przemocy domowej (przemocy w rodzinie). Przedstawione zostaną różne rodzaje przemocy w rodzinie – psychiczna, fizyczna, ekonomiczna, jak również możliwość ich prawnokarnej oceny. Osoby uczestniczące w warsztatach będą mogły dowiedzieć się również o opcjach wsparcia osób dotkniętych przemocą, w tym o procedurze Niebieskiej Karty czy izolacji sprawcy przemocy (zarówno w ramach postępowania karnego, jak i poza nim). Warsztaty nie wymagają wiedzy prawniczej w jakimkolwiek zakresie. 

Запис на індивідуальну психологічну підтримку (Indywidualne wsparcie psychologiczne)