You are currently viewing English Speaking Club

Kurs stanowi wprowadzenie do ogólnego języka biznesowego (Business English) wymaganego do pracy w środowisku międzynarodowym.

Kurs ma na celu rozwijanie umiejętności ustnych uczestników, takich jak umiejętności prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, w szczególności umiejętność formułowania odpowiedzi i zadawania odpowiednich pytań, a także umiejętność wygłaszania krótkich przemówień na tematy biznesowe i prezentacji publicznych (autoprezentacja, opis obecnej lub pożądanej pracy oraz opis firmy zatrudniającej). Ponadto kurs oferuje podstawowe słownictwo biznesowe w wybranych sytuacjach.

Wykładowca jest starszym wykładowcą w Szkole Języków Obcych. Specjalizuje się w ESP, w szczególności w języku biznesowym, prawniczym i akademickim, a także prowadzi własne kursy akademickie z zakresu wystąpień publicznych w języku angielskim dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich (Public Speaking in English, Academic Public Speaking, Public Speaking for Research Purposes, Public Speaking in the English in the Workplace course), a także dyskusje i debaty w języku angielskim.

Kurs przeznaczony jest dla osób z ogólną znajomością języka angielskiego co najmniej na poziomie B1+ (średniozaawansowany +), a optymalnie na poziomie B2 (średniozaawansowany wyższy).

 


Kurs stanowi wprowadzenie do akademickiego języka angielskiego, ponieważ rozwija umiejętności komunikacji ustnej niezbędne do studiowania w języku angielskim, tj. umiejętność prowadzenia dyskusji i wystąpień publicznych na poziomie uniwersyteckim.

Jednocześnie kurs pomaga poszerzyć zasób podstawowego języka akademickiego niezbędnego do prezentowania własnych zainteresowań i osiągnięć edukacyjnych, omawiania zagadnień szkolnictwa wyższego i programów nauczania oraz prezentowania podstawowej wiedzy z zakresu interesującej nas dyscypliny.

Lektor jest starszym wykładowcą w Szkole Języków Obcych. Specjalizuje się w ESP, w szczególności w języku akademickim, biznesowym i prawniczym, a także prowadzi własne kursy ogólnoakademickie z zakresu wystąpień publicznych w języku angielskim dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich (Public Speaking in English, Academic Public Speaking, Public Speaking for Research Purposes, Public Speaking w ramach kursu English in the Workplace) oraz dyskusje i debaty (Discussions and Debates in English).

Kurs przeznaczony jest dla osób z ogólną znajomością języka angielskiego co najmniej na poziomie B1+ (średniozaawansowany +), a optymalnie na poziomie B2 (średniozaawansowany wyższy).

 • Tytuł kursu: „English Speaking Club”
  Zajęcia w dniach: poniedziałek/czwartek w godz. 13:00-15:00
  w dniach: 19.10, 23.10, 26.10, 30.10, 06.11
  UWAGA! Grupa dla osób ze znajomością języka angielskiego na poziomie B1-B2
  🏛 Kurs stacjonarny

 

 • Nazwa kursu: „English Speaking Club”
  Zajęcia w dniach: poniedziałek/czwartek w godz. 16:00-18:00
  w dniach: 19.10, 23.10, 26.10, 30.10, 06.11
  UWAGA! Grupa dla osób z angielskim na poziomie B1-B2
  💻 Kurs online

 

 • Nazwa kursu: „English Speaking Club”
  Zajęcia w dniach: poniedziałek/czwartek w godz. 13:00-15:00
  w dniach: 09.11, 13.11, 16.11, 20.11, 23.11
  UWAGA! Grupa dla osób z językiem angielskim na poziomie B1-B2
  🏛 Kurs stacjonarny

 

 • Nazwa kursu: „English Speaking Club”
  Zajęcia w dniach: poniedziałek/czwartek w godz. 16:00-18:00
  w dniach: 09.11, 13.11, 16.11, 20.11, 23.11
  UWAGA! Grupa dla osób z angielskim na poziomie B1-B2
  💻 Kurs online

 

 • Umiejętności mówienia po angielsku dla edukacji
  Zajęcia w dniach: czwartek w godz. 15:30-17:45 i sobota w godz. 9:00-11:15
  w dniach: 28.09, 30.09, 05.10, 07.10, 12.10, 14.10, 19.10, 21.10, 26.10, 28.10
  UWAGA! grupa dla osób z językiem angielskim na poziomie B1+/B2
  💻 Kurs online

 

 • Umiejętności mówienia po angielsku dla edukacji
  Zajęcia w dniach: czwartek w godz. 15:30-17:45 i sobota w godz. 9:00-11:15
  w dniach: 16.11, 18.11, 23.11. 25.11, 30.11, 02.12, 07.12, 09.12, 14.12, 16.12
  UWAGA!!! Grupa dla osób z językiem angielskim na poziomie B1+/B2
  💻 Kurs online

 

 • Umiejętności mówienia po angielsku dla zatrudnienia
  Zajęcia w dniach: czwartek w godz. 18:00-20:15 i sobota w godz. 11:30-13:45
  w dniach: 28.09, 30.09, 05.10, 07.10, 12.10, 14.10, 19.10, 21.10, 26.10, 28.10
  UWAGA! Grupa dla osób z językiem angielskim na poziomie B1+/B2
  💻 Kurs online

 

 • Umiejętności mówienia po angielsku dla zatrudnienia
  Zajęcia w dniach: czwartek w godz. 18:00-20:15 i sobota w godz. 11:30-13:45
  w dniach: 16.11, 18.11, 23.11. 25.11, 30.11, 02.12, 07.12, 09.12, 14.12, 16.12
  UWAGA!!! Grupa dla osób z językiem angielskim na poziomie B1+/B2
  💻 Kurs online