You are currently viewing Eksperymentalne warsztaty z Biologii

Celem kursu jest rozwinięcie chęci poznawania świata, eksperymentowania i poznawania tajników biologii w języku polskim.

Zajęcia podzielone zostaną na cztery moduły:  zwierzęta, rośliny, człowiek i komórka. Na zajęciach uczniowie odpowiedzą na pytanie jak działa organizm człowieka oraz poznają ciekawostki ze świata roślin i zwierząt poprzez wykonywanie prostych doświadczeń dopasowanych do każdego z modułów (np. izolacja DNA, chromatografia barwników, transport wody u roślin, mikroskopowanie).

Poziom trudności dostosowany będzie do możliwości uczniów uczestniczących w zajęciach, z uwzględnieniem znajomości języka polskiego. Materiały wykorzystane na zajęciach będą przygotowane w wersji dwujęzycznej.

Zajęcia ukierunkowane są na praktyczne działania, uczenie poprzez obserwację, odkrywanie, doświadczanie i kreatywne rozwiązywanie problemów. Wykorzystane zostaną metody aktywizujące, takie jak praca w grupach, dyskusja, mapy myśli czy elementy gier. 

Każde zajęcia będą wyjątkowe i pełne dobrej zabawy. 

Prowadzący są pasjonatami biologii, doświadczonymi dydaktykami i potrafią przekazywać wiedzę w ciekawy i atrakcyjny sposób. 

Wszystkie spotkania odbędą się na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (ul.Miecznikowa 1).

Wiedza i umiejętności zdobyte na zajęciach:

  • zapoznanie się z podstawowym słownictwem i treściami biologicznymi w języku polskim,
  • poznanie otaczającego świata poprzez odkrywanie i doświadczanie,
  • rozumienie funkcjonowania swojego organizmu
  • umiejętność zadawania pytań, analizy informacji i wyciągania wniosków,
  • umiejętność stawiania hipotez i ich weryfikacji poprzez wykonywanie prostych doświadczeń, 
  • umiejętności społeczne m.in. komunikacja i współpraca w grupie.

Kurs skierowany jest do młodzieży w wieku 10-14 lat.

Zajęcia stacjonarne na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (ul.Miecznikowa 1).

1 cykl spotkań (dla tej samej grupy) obejmuje 4 spotkania po 4 godziny dydaktyczne.

4 spotkania po 4 godziny dydaktyczne, 5 cykli warsztatów (5 grup), grupy po 12 osób,

 
Grupa 5
9:00 – 12:15
26.06 – Rośliny, 26.06 (13:00 – 16:15) – Zwierzęta, 27.06 – Człowiek, 27.06 (13:00 – 16:15)  – Komórka