You are currently viewing Doradztwo zawodowe

Kurs z zakresu doradztwa zawodowego pozwoli lepiej zrozumieć i dostrzec potrzeby innej osoby, co jest niezwykle ważne i pomocne w rozwoju kariery w dzisiejszym świecie globalizacji i integracji. Poruszane na kursie zagadnienia mają na celu pobudzić do myślenia, ukierunkować uczestników na własny osobisty cel i optymalizację swoich działań.

Kurs pomoże dokonać ważnych decyzji, trafnych wyborów oraz pozytywnych zmian. Podczas kursu uczestnicy będą mogli  dostrzec swoje mocne i słabe strony, odkryć  to co chcą robić w przyszłości, zrozumieć  dlaczego chcą to robić oraz upewnić się, że jest to naprawdę ważne dla nich i rozwoju ich kariery zawodowej na danym etapie życia. 

Uczestnicy otrzymają narzędzia i materiały dydaktyczne, które pozwolą rozwinąć  karierę zawodową w nowych warunkach zawodowych.    

Przedstawiamy model działania, który pozwoli sprawdzić, czy droga którą wybierasz jest dobra, właściwa i prowadzi do wyznaczonego przez Ciebie celu. 

W efekcie uczestnik uświadomi sobie, jaki ma potencjał, doświadczenie, wiedzę i umiejętności; odkryje również jakie może mieć możliwości w nowych warunkach zawodowych.  

Podczas kursu skupi się on na polepszaniu standardów pracy w nowym środowisku, ale przede wszystkim na czynnikach motywacyjnych i automotywacyjnych w miejscu pracy w związku z pełnioną funkcją oraz na zwiększaniu swoich kompetencji zawodowych i podnoszeniu efektywności w nowym miejscu pracy. 

 • TWOJA KARIERA W NOWYCH CZASACH
  Część 1: Twoja droga do udanej kariery zawodowej w Polsce. Twoje talenty i kluczowe umiejętności
  (Seminarium na temat motywacji i rozwoju)
  Zajęcia w dniach: 09.10 (poniedziałek) w godz. 16:30-19:00
  Wiek: 16+ lat
  💻 Kurs online

 

 • TWOJA KARIERA W NOWYCH CZASACH
  Część 2. Sposoby na znalezienie pracy, pisanie CV, udana rozmowa kwalifikacyjna, błędy na rozmowie kwalifikacyjnej.
  (Porcja wiedzy i inspiracji)
  Zajęcia w dniach: 10.10 (wtorek) w godz. 16:30-19:00
  Wiek: 16+ lat
  💻 Kurs online

 

 • TWOJA KARIERA W NOWYCH CZASACH
  Część 3. Prezentacja CV, omówienie ważnych szczegółów
  (Jak wskazać kluczowe umiejętności w CV. Gra – przejście rozmowy kwalifikacyjnej)
  Zajęcia w dniach: 16.10 (poniedziałek) w godz. 16:30-19:00
  Wiek: 16+ lat
  💻 Kurs online

 

 • TWOJA KARIERA W NOWYCH CZASACH
  Część 4. Formy zatrudnienia w Polsce. Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, zakładanie własnej działalności gospodarczej
  (Ważne informacje dla każdego pracownika)
  Zajęcia w dniach: 17.10 (wtorek) w godz. 16:30-19:00
  Wiek: 16+ lat
  💻 Kurs online