Zarządzanie projektem

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych  z problematyką funkcjonowania projektu jako narzędzia do pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania w tym środków unijnych. Podczas zajęć zdefiniowane zostaną podstawowe pojęcia dotyczące funkcjonowania projektów…

0 Komentarzy