You are currently viewing Zajęcia z podstaw strzelectwa sportowego

Zajęcia z podstaw strzelectwa sportowego

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do bezpiecznego posługiwania się bronią palną.

Zajęcia teoretyczne obejmują:

-regulamin strzelnicy i zasady bezpieczeństwa

-zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną

-budowa i zasada działania broni palnej i amunicji

-rodzaje broni i amunicji

-praca instruktora i sędziego oraz komendy na strzelnicy

Zajęcia praktyczne obejmują:

-rodzaje przyrządów celowniczych oraz zasady celowania

-praca na języku spustowym

-rodzaje i przyjmowanie postaw strzeleckich

-składanie i rozkładanie broni

-trening bezstrzałowy

-strzelanie na strzelnicy z broni palnej

Wszystkie zajęcia odbywać się będą na strzelnicy AWF przy ulicy Marymonckiej 34. Na terenie strzelnicy znajduje się toaleta. Parking dla autokaru jest bezpłatny. Wjazd dla pojazdów prywatnych kosztuje 15 zł. Samochód można zostawić poza terenem AWF.

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE POTRZEBUJĄ ZGODY RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (DO POBRANIA PONIŻEJ). PROSIMY O PRZYNIESIENIE PODPISANEJ PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA ZGODY NA PIERWSZE ZAJĘCIA. BEZ ZGODY RODZICA/OPIEKUNA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH NIE JEST MOŻLIWY. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, trener może przebadać uczestnika na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Osoby w stanie nietrzeźwości będą zmuszone do opuszczenia strzelnicy.

 • Zajęcia z podstaw strzelectwa sportowego
  Zajęcia w dniach: poniedziałek w godz. 18:00-21:00
  w dniach: 31.07, 14.08, 21.08
  Grupa wiekowa: 15-18 lat
  UWAGA. Grupa przeznaczona jest dla młodzieży w wieku 15-18 lat. Uczestników powyżej 18 roku życia prosimy o wybranie innych grup! Uczestnicy nie spełniający wymogów wiekowych będą usuwani z grupy!
  🏛 Kurs stacjonarny

 

 • Zajęcia z podstaw strzelectwa sportowego
  Zajęcia w dniach: wtorek/środa w godz. 18:00-21:00
  w dniach: 01.08, 16.08, 23.08
  Wiek: 18+ lat
  🏛 Kurs stacjonarny