You are currently viewing „Ukraiński Chór Młodzieżowy w Polsce”

„Ukraiński Chór Młodzieżowy w Polsce” skierowany jest do młodych obywateli Ukrainy przebywających w Polsce, którzy chcą zintegrować się z innymi ukraińskimi emigrantami oraz poznać język i kulturę polską na poziomie podstawowym. Głównym celem kursu jest integracja uczestników poprzez wspólne śpiewanie pieśni ukraińskich i polskich oraz rozwijanie zainteresowań kulturalnych i poznawanie tradycji swojej ojczyzny oraz kultury polskiej na poziomie podstawowym.

Kurs obejmuje również naukę języka polskiego poprzez wykonywanie polskich utworów muzycznych. Uczestnicy będą mieli możliwość nauki podstawowych zwrotów i gramatyki języka polskiego oraz rozwijania umiejętności komunikacyjnych w języku polskim. Próby chóru odbywać się będą dwa razy w tygodniu przez 6 miesięcy, a cały kurs zakończy się koncertem, na którym uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje umiejętności językowe i muzyczne, udział w koncercie będzie równocześnie zaliczeniem kursu.

Doświadczenie rzeczywiście pokazuje, że uczestnictwo w chórach może prowadzić do bliskich i przyjacielskich kontaktów pomiędzy uczestnikami. Wspólne śpiewanie w chórze wymaga współpracy i wzajemnego zaufania, co może sprzyjać budowaniu więzi między uczestnikami. Wspólne występy i próby chóru również mogą być okazją do nawiązania nowych znajomości i przyjaźni.

Ponadto, uczestnictwo w chórze może dawać silne poczucie relaksu i odprężenia, ponieważ śpiewanie w chórze jest formą aktywności, która pozwala zapomnieć o codziennych problemach i skupić się na wspólnym celu – wykonaniu utworu. Wspólne śpiewanie w chórze może być również źródłem satysfakcji i radości, szczególnie jeśli uda się osiągnąć wysoki poziom artystyczny. Wszystko to może przyczynić się do lepszego samopoczucia i poczucia bezpieczeństwa u uczestników chóru.

 
  • Tytuł kursu: „Chór ukraiński na Uniwersytecie Warszawskim”
    Zajęcia w dniach: wtorek/piątek w godz. 18:00-20:30
    w dniach: 21.04, 25.04, 28.04, 05.05, 09.05, 12.05, 16.05, 19.05, 23.05, 26.05, 30.05, 02.06, 06.06, 13.06…
    Wiek: 15+ lat
    Kurs stacjonarny

Wkrótce zostanie dodany nowy grafik zajęć!