You are currently viewing Kurs Przedsiębiorczości

Modele biznesowe w przedsiębiorstwach internetowych.

Celem kursu jest prezentacja podstawowych zagadnień związanych z projektowaniem i planowaniem biznesów internetowych. Omówione zostaną poszczególne modele biznesowe działalności w Internecie – marketplace, SAAS itp. Kolejnym krokiem będzie projektowanie przez uczestników własnych pomysłów internetowych.

Przedsiębiorczość – od pomysłu do projektu.

Celem kursu jest prezentacja podstawowych zagadnień związanych z projektowaniem własnej działalności gospodarczej.

Podczas kursu zostaną omówione narzędzia umożliwiające planowanie własnej firmy takie jak modele biznesowe i ich rodzaje. Następnie nacisk zostanie położony na testowanie pomysłów i ich analizę. Wykorzystane zostaną koncepcje MVP czy wywiadów z potencjalnymi klientami.  Efektem nabytej wiedzy będzie zdolności do oceny własnych pomysłów biznesowych.

Zarządzanie sobą

Сelem kursu jest wskazanie podstawowych zagadnień, w tym kompetencji i praktyk, niezbędnych do skutecznego rozwoju osobistego i planowania kariery.

Podczas kursu zostaną omówione style kierowania, priorytety i cele, koncepcja SMART, zasada Pareto, analiza ABC, jak i reguły i metody planowania zadań (na przykład metoda ALPEN). Przedmiotem kursu będą także sposoby kształtowania własnego wizerunku. W rezultacie Uczestnik uzyska wiedzę w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego oraz metod zarządzania w czasie. Będzie potrafił zidentyfikować cel i zadania służące rozwojowi, wykorzystać swoje umiejętności do zarządzania sobą w czasie, oraz poradzi sobie z wyzwaniami i problemami wynikającymi z presji czasu.

 • Rozwój kreatywności i podstawy przedsiębiorczości
  Zajęcia w dniach: sobota w godz. 13:00-15:00 w dniach:
  07.10, 21.10, 25.10, 28.10, 04.11, 18.11, 25.11, 02.12, 07.12, 16.12
  Wiek: 16+ lat
  💻 Kurs online

 

 • Modele biznesowe w przedsiębiorstwach internetowych
  Zajęcia w dniach: środa w godz. 8:00-11:45 w dniach:
  06.09, 13.09, 20.09, 04.10, 11.10
  Wiek: 16+ lat
  💻 Kurs online

 

 • Tytuł kursu: Skuteczne przywództwo
  Zajęcia w dniach: wtorek w godz. 17:00-19:30
  w dniach: 12.09, 20.09 (śr!), 26.09, 03.10, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 07.11, 14.11
  💻 Kurs online

 

 • Zarządzanie projektami
  Zajęcia w dniach:
  18.09 (poniedziałek) w godz. 16:00-17:40
  20.09 (środa) w godz. 12:00-14:15
  22.09 (piątek) w godz. 15:00-17:30
  25.09 (poniedziałek) w godz. 16:00-17:40
  27.09 (środa) w godz. 12:00-14:15
  29.09 (piątek) w godz. 15:00-17:30
  02.10 (poniedziałek) o 16:00-17:40
  04.10 (środa) w godz. 14:00-16:15
  06.10 (piątek) w godz. 15:00-16:40
  09.10 (poniedziałek) o 16:00-17:40
  11.10 (środa) o 14:00-16:15
  13.10 (piątek) o 15:00-16:40
  Wiek: 16+ lat
  💻 Kurs online

 

 • Praca w grupie i zarządzanie zespołem
  Zajęcia w dniach: środa 11:00-15:00 i sobota 9:00-13:00
  w dniach: 04.10, 07.10, 14.10, 18.10
  Wiek: 16+ lat
  💻 Kurs online