Obecnie oglądasz WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Temat I Radzenie sobie za stresem

Celem działania jest zapewnienie osobom z Ukrainy niezbędnego wsparcia psychologicznego zarówno jako wsparcie indywidualne, jak i prowadzone warsztaty poruszające najczęściej występujące problemy natury psychologicznej.

Stop zamartwianiu – jak ograniczać tendencję do zamartwiania się nad sobą.

Celem warsztatu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności stosowania technik pozwalających ograniczyć tendencję do zamartwiania się, czyli myślenia za dużo, nadmiernego zastanawiania się nad sobą i sytuacją, prowadzącego do negatywnych emocji, pasywności, nadinterpretowania znaczeń, przyczyn i konsekwencji.

Omawiane tematy:

Konsekwencje zamartwiania się w życiu i w świetle badań psychologicznych.
Ćwiczenia praktyczne:
Skuteczne techniki stosowane w życiu uczestników.
Techniki radzenia sobie z zamartwianiem w modelu trzyetapowego planu
Przecinanie więzów (jak skutecznie oderwać uwagę od zamartwiania, jak skutecznie skoncentrować uwagę na czymś innym);
Rozwiązywanie problemów (jak przejść od problemu do działania):
Unikanie pułapek w przyszłości (Czego unikać, a co zmieniać; Jak wzmacniać tożsamość; Jak stać się uważnym).
Techniki podważania katastrofizującego myślenia.
Techniki pozwalające dostrzec problem w szerszej perspektywie.
Planowanie zastosowania wiedzy w życiu z użyciem techniki skutecznej realizacji celów WOOP.
Metody dydaktyczne: zajęcia mają charakter warsztatowy, w ich trakcie uczestnicy rozwijają się wykonując zadania indywidualne, pracując w parach i podgrupach, dokonując autorefleksji i wypracowując własne sposoby stosowania wiedzy w praktyce. Mini-wykłady wprowadzające lub podsumowujące ćwiczenia, pomagają lepiej zrozumieć znaczenie wybranych zagadnień.

Nabywane kompetencje:

Znajomość konsekwencji zamartwiania się dla poczucia szczęścia i jego komponentów, np. emocji, motywacji, zaangażowania (koncentracji).
Znajomość i stosowanie wybranych elementów trzyetapowej techniki radzenia sobie z zamartwianiem Przecinanie więzów, Rozwiązywanie problemów, Unikanie pułapek w przyszłości.
Znajomość i stosowanie wybranych technik podważania katastrofizującego myślenia.
Znajomość i stosowanie wybranych technik pozwalających dostrzec problem w szerszej perspektywie.
Znajomość i stosowanie techniki skutecznej realizacji celów WOOP.

Temat II Mindfulness – jak może pomóc w codziennym funkcjonowaniu.

Praktykowanie uważności wpływa na funkcjonowanie psychiczne zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci mając pozytywny wpływ, między innymi, na dobrostan, skupienie uwagi, regulację emocji oraz obniżenie stresu i lęku. Przekazywana wiedza będzie oparta na koncepcjach Jon Kabat-Zinna, Williamsa Marka, Penmana Danny.

Omawiane tematy:
Poznanie uważności praktycznie i teoretycznie
Zapoznanie się z praktyką uważności do stosowania w życiu codziennym
Czy i jak mogę wdrożyć praktykę w najbliższym czasie – planowanie wdrożenia praktyki

Celem warsztatu jest rozwijanie samowiedzy oraz zrozumienie jak praktyka uważności, opierająca się na świadomym funkcjonowaniu oraz medytacji, może pomóc nam uczynić życie bardziej pełniejszym i zrównoważonym.

Metody dydaktyczne: zajęcia mają charakter warsztatowy, w ich trakcie uczestnicy rozwijają się wykonując zadania indywidualne, pracując w parach i podgrupach, dokonując autorefleksji i wypracowując własne sposoby stosowania wiedzy w praktyce. Mini-wykłady wprowadzające lub podsumowujące ćwiczenia, pomagają lepiej zrozumieć znaczenie wybranych zagadnień.

Nabywane kompetencje:
Rozumienie jak uważność może pomóc w codziennym funkcjonowaniu
Wzmocnienie przekonania o własnym wewnętrznym potencjale
Otwarcie się na świadome praktykowanie uważności w codziennym życiu
Samoświadomość własnych potrzeb

Zajęcia stacjonarne odbywają się przy ul. Dobra 55, Warszawa, 00-312 (Metro Centrum Nauki Kopernik). Mapa jest poniżej.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zapraszamy do Kontaktu! (Dane kontaktowe znajdują się w menu „Kontakt”)

 
 • Tytuł kursu: „Pokonywanie stresu”
  Zajęcia w dniach: środa w godz. 16:00-19:00 w dniach: 20.09.2023
  grupa z tłumaczem polsko-ukraińskim🇵🇱🇺🇦
  💻 Kurs online

 

 • Tytuł kursu: „Silne cechy charakteru – jak świadomie wykorzystywać je w codziennym życiu i pracy”
  Zajęcia w dniach: piątek w godz. 16:00-19:00 w dniach: 22.09.2023
  grupa z tłumaczem polsko-ukraińskim🇵🇱🇺🇦
  🏛 Kurs stacjonarny

 


Zajęcia stacjonarne odbywają się przy ul. Dobra 55, Warszawa, 00-312 (Metro Centrum Nauki Kopernik). Mapa jest poniżej. 
 

Запис на індивідуальну психологічну підтримку (Indywidualne wsparcie psychologiczne)

👉Jak się zapisać?
Krok 1 – zapoznaj się z informacjami na stronie https://ua.wne.uw.edu.pl/ 
Krok 2 – wypełnij formularz https://www.wne.uw.edu.pl/…/uniwersytet-warszawski-dla…
(jeśli jeszcze nie wypełniałeś ankiety i nie podpisałeś Deklaracji uczestnictwa w programie). Po pozytywnym przejściu rekrutacji otrzymasz do podpisania „Deklarację uczestnictwa”.
Krok 3 – Wyślij podpisaną deklarację i zarejestruj się na kurs (instrukcje zostaną przesłane e-mailem po wykonaniu kroków 1 i 2).
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania pod linkiem – https://ua.wne.uw.edu.pl/faq/